Popis funkcija mjenjača načina rada

Postavite mjenjač načina rada na željenu funkciju.

(Inteligentno automatsko)
Omogućuje snimanje fotografija s automatskim podešavanjem postavki.
(Programska automatika)
Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem ekspozicije (podešavanje brzine zatvarača i otvora zaslona (vrijednost F)). Također možete odabrati odgovarajuće postavke preko izbornika.
(Odabir scene)
Omogućuje snimanje s unaprijed podešenim postavkama prema vrsti scene.
(Snim. s ruč. određ. ekspozicije)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja ekspozicije (podešavanje brzine zatvarača i otvora zaslona (vrijednost F)).
(Panoramsko snimanje)
Omogućuje snimanje panoramske slike nakon spajanja uzastopno snimljenih kadrova.
(Snimanje filma)
Omogućuje promjenu postavki za snimanje videozapisa.

Povezana tema