Praćenje fokusa

Iako se objekt kreće, fotoaparat i dalje automatski izoštrava sliku.
  1. Usmjerite fotoaparat prema objektu, a zatim pritisnite na kontrolnom gumbu.

Pojavit će se ciljni okvir.
  1. Ciljni kadar stavite iznad objekta kojeg želite izoštriti i pritisnite .

Praćenje počinje.
  1. Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.

  1. Za prekid praćenja prije snimanja ponovno pritisnite .

Praćenje lica
Ako koristite funkciju praćenja fokusa dok je uključena funkcija otkrivanja lica, možete odabrati lice kojem će se dati prioritet i registrirati to lice s fotoaparatom.
Napomene
  • Kad koristite digitalni zum, praćenje fokusa nije dostupno kad se koristi digitalni zum.

  • Praćenje fokusa automatski će se poništiti kada objekt nestane sa zaslona ili se ne može pratiti.

Povezana tema