Snimanje osmjeha

Kad fotoaparat otkrije osmijeh dolazi do automatskog okidanja.
 1. Pritisnite (Osmijeh) na kontrolnom gumbu.

 1. Pričekajte do otkrivanja osmijeha.

Kad se osmijeh prepozna, a razina osmijeha premašuje točku na indikatoru, fotoaparat automatski snima slike.
 • Ako se pritisne okidač dok traje snimanje osmijeha fotoaparat će snimiti sliku, a zatim se vratiti u način snimanja osmijeha.

 1. Da biste zaustavili snimanje, ponovno pritisnite (Osmijeh).

Savjeti za bolje otkrivanje osmijeha
 1. Oči ne bi smjele biti pokrivene pramenovima kose. Lica ne bi smjela biti zaklonjena šeširima, maskama, naočalama i sl.

 1. Okrenite lice prema fotoaparatu tako da bude što više u razini s njim. Blago spustite kapke.

 1. Nasmijte se jasno, otvorenih usta. Osmijeh se lakše otkriva kad se vide zubi.

 • Zatvarač se otvara kad se nasmije bilo koja osoba u kadru.

 • Ako osmijeh nije otkriven, odaberite MENU [Osjetljivost osmijeha], a zatim postavite vrijednost na [Blag osmijeh].

Napomene
 • Snimanje osmijeha automatski završava ako se popune memorijska kartica ili unutarnja memorija.

 • Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmijeh.

 • Ne može se koristiti funkcija digitalnog zuma.

Povezana tema