Indeks slika

Prikazuje više slika istovremeno.
  1. Pritisnite gumb (Reprodukcija) za prelazak u način rada za reproduciranje.

  1. Zakrenite polugicu W/T (zum) na W () da biste prikazali zaslon s indeksom slika.

Ponovno zakrenite polugicu da biste prikazali zaslon indeksa s više slika. Sada pritisnite polugicu još jednom za pregled slika s kalendarom, kod reprodukcije u načinu [Prikaz datuma].
  1. Za povratak na pojedinačni prikaz odaberite sliku pomoću kontrolnog gumba, zatim pritisnite .

Prikazivanje slika iz željene mape/datuma

Pomoću kontrolnog gumba odaberite lijevu okomitu traku, zatim odaberite željenu mapu pomoću /.

Pregledavanje slika pomoću kalendara

Kada je [Način prikaza] postavljen na [Prikaz datuma], postavite polugicu W/T (zum) na W () da biste pregledavali slike s kalendarom, dok indeks prikazuje više slika.
  • Da biste odabrali mjesec koji želite prikazati, odaberite / s kontrolnim gumbom, a zatim pritisnite .

  • Za pregledavanje slika odabranog datuma u indeksnom načinu, kontrolnom tipkom odaberite datum i pritisnite .

  • Za izlaz iz kalendara i ponovnog prikaza zaslona indeksa slike, odaberite s kontrolnim gumbom, a zatim pritisnite .