Reprodukcija videozapisa

  1. Pritisnite gumb (Reprodukcija) za prelazak u način rada za reproduciranje.

  1. Pomoću kontrolnog gumba odaberite videozapis.

  1. Pritisnite .

Pojavljuje se traka reprodukcije, i počinje reprodukcija videozapisa.

Kontrolni gumb
Značajka
Reprodukcija/Zaustavljanje
Brzo naprijed
Brzo natrag
Prikazuje kontrolni izbornik glasnoće.
Podesite glasnoću koristeći / na kontrolnom gumbu te pritisnite .

Napomena
  • Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći izravno reproducirati.


Povezana tema