Korištenje stavki izbornika MENU (Snimanje)

Pomoću gumba MENU možete jednostavno odabrati različite funkcije snimanja.
  1. Pritisnite gumb ON/OFF (Napajanje) i fotoaparat podesite u način snimanja.

  1. Pritisnite gumb MENU da biste prikazali zaslon izbornika.

  1. Odaberite željenu opciju iz izbornika koristeći /// na kontrolnom gumbu.

  1. Pritisnite gumb MENU da biste isključili zaslon izbornika.