Postavke nepr. snimanja

Ako odaberete Pojedinačno snimanje ili Neprekidno snimanje kao način snimanja.
  1. MENU (Postavke nepr. snimanja) željeni način rada


(Pojedinačno snimanje)
Fotoaparat snima jednu sliku.

(Neprekidno snimanje)
Kad pritisnete i držite okidač fotoaparat snima do 100 kadrova u jednom mahu.

Napomene
  • [Bljeskalica] je postavljeno na [Isključeno].

  • Kad neprekidno snimate sa samookidačem, snimi se serija od 10 slika, neovisno o trenutku pritiska gumba samookidača.

  • Vrijeme snimanja povećava se ovisno o postavkama veličine slike.

  • [Izoštravanje], [Balans bijele boje] i [EV] podešavaju se za prvu sliku, a te se postavke koriste i za druge slike.

  • Ako se interna memorija ili memorijska kartica napune, brzo snimanje se prekida.

Povezana tema