Način mjerenja svjetla

Odabire način mjerenja svjetla koji određuje koji dio objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.
  1. MENU (Način mjerenja svjetla) željeni način rada


(Višestruko)
Dijeli kadar u više područja i vrši mjerenje u svakom od njih. Fotoaparat određuje ravnomjernu ekspoziciju (mjerenje na više uzoraka).

(Središnje)
Mjeri svjetlo u središtu slike i na osnovu rezultata određuje ekspoziciju (mjerenje u središtu).

(Spot)
Poravnajte oznake za mjerenje ekspozicije (A) na objektu kako biste izmjerili jedan dio objekta (mjerenje u točki). Ova funkcija korisna je kad je objekt osvijetljen straga ili kad postoji jak kontrast između objekta i pozadine.

Povezana tema