Prepoznavanje scena

Fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima. Kad se prepozna pokret, ISO osjetljivost će se povećati u ovisnosti o pomaku da bi se smanjila zamućenost slike. Ako je fotoaparat postavljen na Inteligentno automatsko podešavanje, možete odabrati način [Napredno] u kojem fotoaparat automatski snima dvije slike.
U Prepoznavanju scene položaj ikone prikazane na zaslonu razlikuje se ovisno o okolnostima. Ovisi o tome prepoznaje li fotoaparat scenu ili uvjete. Ako fotoaparat prepozna scenu, ikone i vodiči kao što su (Portret), (Beba), (Noćni portret), (Noćna scena), (Pozad. osvjetljen Portret), (Pozadinsko osvjetljenje), (Krajolik), (Makrosnimanje), (Reflektor) ili (Slabo svjetlo) prikazuju se u prvom retku. Ako fotoaparat prepozna uvjet, ikone kao što su (stativ) ili (pokret) prikazuju se u drugom retku. Fotoaparat može prepoznati scenu i uvjet ili samo jedno od navedenog.
  1. MENU (Prepoznavanje scena) željeni način rada


(Autom.)
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na najprikladnije postavke i snima sliku.

(Napredno)
Kad fotoaparat prepozna scenu prelazi na optimalne postavke. Kad fotoaparat prepozna (Noćna scena), (Noćni portret), (Pozadinsko osvjetljenje) ili (Pozad. osvjetljen Portret), automatski mijenja postavku i snima drugu sliku.
  • Kad uzastopno snimite dvije slike, znak + na ikoni promijenit će boju u zelenu.

  • Kad snimite dva kadra, odmah po snimanju prikazat će se obje slike jedna do druge.

  • Kad je prikazano [Smanj. zatvar. očiju], 2 slike se snimaju automatski i automatski se odabire slika s otvorenim očima. [Pojedinosti]


Napomene
  • Funkcija Prepoznavanje scene ne radi kada slike snimate pomoću digitalnog zuma.

  • Dostupne postavke bljeskalice su [Autom.] i [Isključeno].

  • Ovisno o situaciji, scenu možda neće biti moguće prepoznati.

  • U načinu Praćenje fokusa, funkcije (Portret), (Beba), (Noćni portret) ili (Pozad. osvjetljen Portret) nisu prepoznate.

  • Ako okruženje uzrokuje vibracije koje se prenose na fotoaparat kada su istovremeno prepoznati uvjeti (stativ) i (Noćna scena), uvjet (stativ) možda neće biti prepoznat.

  • Ponekad dolazi do dugog vremena ekspozicije ako su uvjeti (stativ) i (Noćna scena) prepoznati u isto vrijeme. Za vrijeme snimanja držite fotoaparat mirno.

Napredni način

U načinu rada [Napredno], fotoaparat snima dvije slike, jednu za drugom uz odgovarajuće postavke kad prepozna (Noćna scena), (Noćni portret), (Pozadinsko osvjetljenje) ili (Pozad. osvjetljen Portret), scene koje su sklone zamućivanju ili kad istovremeno prepozna uvjete (Noćna scena) i (stativ). Od dvije snimljene slike možete izabrati onu koju želite.


Prva slika*
Druga slika
Snima s polaganom sinkronizacijom
Snima s povećanom osjetljivošću i smanjenjem učinka potresanja
Snima s polaganom sinkronizacijom uz korištenje lica na koje bljeskalica bljesne kao referentnog
Snima s povećanom osjetljivošću s referentnim licem i smanjenjem učinka potresanja
Snima s polaganom sinkronizacijom
Snima s još sporijom brzinom okidača bez povećanja osjetljivosti
Snima s bljeskalicom
Snima s podešenom svjetlinom i kontrastom pozadine
Snima s korištenjem lica na koje bljeskalica bljesne kao referentnog
Snima s podešenim osvjetljenjem i kontrastom referentnog lica i pozadine

* Kad je [Bljeskalica] postavljena na [Autom.].
Što je funkcija sprečavanja zatvorenih očiju?
Kad je fotoaparat postavljen na [Napredno], automatski snima dvije slike uzastopno* nakon što prepozna (Portret) ili (Beba). Fotoaparat će odabrati, prikazati i snimiti sliku na kojoj se oči nisu automatski zatvorile. Ako su oči zatvorene na obje slike, prikazat će se poruka »Otkriven treptaj«.
* osim kad se aktivira bljeskalica/kad je brzina zatvarača mala
Povezana tema