Efekt nježn. tena

Kada je aktivirana funkcija Otkrivanje lica, podešava korištenje i razinu efekta meke kože i razinu efekta.
  1. MENU (Efekt nježn. tena) željeni način rada


(Isključeno)
Efekt nježnog tena se ne koristi.

(Niska)
Dodaje lagani, umjereni ili jak efekt nježnog tena.

(Srednja)

(Visoka)

Napomena
  • [Efekt nježn. tena] možda neće biti vidljiv, ovisno o objektu.

Povezana tema