Foto efekat

Omogućuje vam snimanje fotografija s originalnom teksturom, u skladu sa željenim efektom.
  1. Postavite mjenjač načina rada na (Programska automatika) ili (Snim. s ruč. određ. ekspozicije).

  1. MENU (Foto efekat) željeni način rada

  • Ako se želite prebaciti na drugi efekt, pritisnite gumb MENU.


(Isključeno)
Ne koristi funkciju Foto efekat.
(Igračka fotoaparat)
Omogućuje vam snimanje s efektima, kao što veliki kontrast radi dojma fotoaparata igračke. Nijansu boje možete podesiti odabirom MENU [Ton boja].
(Pop boje)
Omogućuje vam snimanje pop umjetničkih slika u boji s naglašenim tonom boje.
(Parcijalne boje)
Omogućuje vam snimanje upečatljivih slika promjenom nespecifičnih boja u crno-bijele. Možete odabrati boju za izvlačenje, odabirom MENU [Izdvojena boja].
(Mekan High-key)
Omogućuje vam snimanje nježnih, čistih slika s naglaskom na svjetlost.

Povezana tema