Ton boja

Kad odaberete [Igračka fotoaparat] u Efektu slike, podesite nijansu boje.
  1. MENU (Ton boja) željeni način rada


(Normalno)
Dodaje normalnu nijansu i potamnjuje okolinu.

(Hladan ton)
Dodaje svijetloplavu nijansu i potamnjuje okolinu.

(Topao ton)
Dodaje crvenu toplu nijansu i potamnjuje okolinu.

(Zeleni ton)
Dodaje filtar zelene boje i potamnjuje okolinu.

(Magenta ton)
Dodaje filtar grimizne boje i potamnjuje okolinu.

Napomena
  • Za neke objekte preporuča se da snimite probnu sliku.

Povezana tema