Izdvojena boja

Kad odaberete [Parcijalne boje] u Efektu slike, odaberite boju za izvlačenje.
  1. MENU (Izdvojena boja) željeni način rada


(Crveno)
Izvlači jedino crvenu.

(Zeleno)
Izvlači jedino zelenu.

(Plavo)
Izvlači jedino plavu.

(Žuto)
Izvlači jedino žutu.

Napomena
  • Kad ja odabrana opcija [Parcijalne boje], slike neće zadržati odabranu boju, ovisno o objektu.

Povezana tema