Korištenje stavki izbornika MENU (Pregledavanje)

Pomoću gumba MENU možete lako odabrati različite funkcije pregledavanja.
  1. Pritisnite gumb (Reprodukcija) za prelazak u način rada za reproduciranje.

  1. Pritisnite gumb MENU da biste prikazali zaslon izbornika.

  1. Odaberite željenu opciju iz izbornika koristeći /// na kontrolnom gumbu.

  1. Pritisnite na kontrolnom gumbu.