Način prikaza

Omogućuje odabir formata prikaza za slike.
  1. Pritisnite gumb (Reprodukcija) za prelazak u način rada za reproduciranje.

  1. MENU (Način prikaza) željeni način rada na kontrolnom gumbu


(Prikaz datuma)
Prikazuje slike po datumu.

(Prikaz mape (Fotografije))
Prikazuje slike.

(Prikaz mape (Videozapis))
Prikazuje videozapise.

Napomena
  • Ako se za pohranjivanje slika koristi interna memorija, način prikaza će se postaviti na Prikaz mape, a slike i videozapisi bit će prikazani u istoj mapi.

Prikaz kalendara

  1. MENU (Način prikaza) [Prikaz datuma] na kontrolnom gumbu

  1. Zakrenite polugicu W/T (zum) na W () više puta dok se ne prikaže kalendar.

Pomoću kontrolne tipke odaberite /, a zatim odaberite mjesec kojeg želite prikazati. Odaberite datum i pritisnite kako biste slike odabranog datuma pregledali u indeksnom načinu.

Pregledavanje slika snimljenih drugim fotoaparatom

Fotoaparat na memorijskoj kartici izrađuje datoteku slikovne baze podataka za snimanje i prikaz slika. Ako fotoaparat otkrije slike koje nisu registrirane u datoteci slikovne baze podataka na memorijskoj kartici, prikazat će se zaslon za registraciju s porukom »Pronađene su neprepoznatljiv. datotek. Uvezite datoteke«.
Kako biste mogli vidjeti neregistrirane slike trebate ih registrirati odabirom [OK].
  • Upotrijebite dovoljno napunjene baterije za registriranje slika. Ako se za registriranje slika koristi baterija s malim kapacitetom, možda neće biti moguće prebaciti sve podatke ili se podaci mogu oštetiti ako se baterija isprazni.