Retuširanje

Retušira snimljene slike i sprema ih kao novu datoteku. Izvorna snimka ostaje.
  1. Pritisnite gumb (Reprodukcija) za prelazak u način rada za reproduciranje.

  1. MENU (Retuširanje) željeni način rada na kontrolnom gumbu

  1. Obradite sliku prema postupku u pojedinom načinu rada.


(Promjena veličin. (Rezanje))
Sprema sliku uvećanu sliku koja se reproducira.
Okrenite polugicu W/T (zum) na T () da biste sliku uvećali, a na W da biste ju umanjili.
Podesite središte zuma pomoću kontrolnog gumba.
MENU odaberite veličinu slike za spremanje
[OK]
  • Uvećana slika može biti slabije kvalitete od izvorne.

  • Veličina slike koju možete izrezati ovisi o izvornoj slici.

(Ispravak efekta crvenih očiju)
Ispravlja učinak crvenih očiju prilikom upotrebe bljeskalice.
Odaberite [OK] s kontrolnim gumbom .
  • Ovisno o slici možda nećete moći ispraviti učinak crvenih očiju.

(Maskiranje neoštrina)
Izoštrava sliku unutar odabranog okvira.
S kontrolnim gumbom odaberite područje (okvir) željene slike za retuširanje MENU.
[OK]
  • Ovisno o slici, možda neće biti primijenjena dovoljna korekcija i kvaliteta slike može se smanjiti.


Napomena
  • Ne možete retuširati panoramske slike ili videozapise.