Brisanje

Omogućuje odabir slika koje želite izbrisati.
Slike možete izbrisati i koristeći gumb / (Brisanje). [Pojedinosti]
 1. Pritisnite gumb (Reprodukcija) za prelazak u način rada za reproduciranje.

 1. MENU (Brisanje) željeni način rada na kontrolnom gumbu

 1. [OK]


(Ova slika)
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom. Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
 1. Odaberite sliku, a zatim pritisnite .
  Ponavljajte gore navedene korake, sve dok ne izbrišete sve slike.
  Odaberite sliku s , da biste poništili.

 1. MENU [OK]

(Svi snimci sa ovim datumom)
(Sve u ovoj mapi)
Odjednom briše sve slike u odabranom rasponu datuma ili odabranoj mapi.

Napomene
 • U jednostavnom načinu rada, možete odabrati iz [1 slika] ili [Sve slike].

 • Ako se za pohranjivanje slika koristi interna memorija, način prikaza će se postaviti na Prikaz mape, a slike i videozapisi bit će prikazani u istoj mapi.

Povezana tema