Zaštita

Zaštita snimki od slučajnog brisanja.
Registrirane slike bit će obilježene znakom .
  1. Pritisnite gumb (Reprodukcija) za prelazak u način rada za reproduciranje.

  1. MENU (Zaštita) željeni način rada na kontrolnom gumbu


(Ova slika)
Zaštita slike trenutno prikazane u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i zaštititi više slika odjednom. Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
  1. Odaberite sliku, a zatim pritisnite .
    Ponavljajte gore navedene korake, sve dok se ne zaštite sve slike.
    Odaberite sliku s , da biste poništili.

  1. MENU [OK]


Napomena
  • Ako se za pohranjivanje slika koristi interna memorija, način prikaza će se postaviti na Prikaz mape, a slike i videozapisi bit će prikazani u istoj mapi.

Za skidanje zaštite

Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu i pritisnite na kontrolnom gumbu, postupak je isti kao kod postavljanja zaštite.
Indikator će nestati i zaštita je skinuta.