Tiskanje (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja vam omogućuje da unaprijed odredite slike na memorijskoj kartici za kasniji ispis.
Na označenim slikama pojavit će se oznaka naloga za ispis .
  1. Pritisnite gumb (Reprodukcija) za prelazak u način rada za reproduciranje.

  1. MENU željeni način rada na kontrolnom gumbu


(Ova slika)
Daje nalog za ispis slike koja se trenutačno prikazuje u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i naložiti ispis više slika odjednom. Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
  1. Odaberite sliku, a zatim pritisnite .

Ponavljajte postupak dok ne ostane nijedna slika koju biste željeli ispisati.
Odaberite sliku s , da biste poništili.
  1. MENU [OK]


Napomene
  • Oznaka (Nalog za ispis) ne može se dodati na sljedeće vrste slika:

  • Videozapisi

  • Slike u unutarnjoj memoriji

  • Oznakom (Nalog za ispis) može se označiti najviše 999 slika.

Brisanje DPOF oznake

Odaberite sliku da biste obrisali DPOF upis, a zatim pritisnite na kontrolnom gumbu, istim postupkom kao i kad postavljate oznaku .
Oznaka nestaje i DPOF upis je izbrisan.
Povezana tema