Rotacija

Služi za zakretanje fotografija. Koristite ovo za prikaz u vodoravnoj orijentaciji slike snimljene u okomitoj orijentaciji.
  1. Pritisnite gumb (Reprodukcija) za prelazak u način rada za reproduciranje.

  1. MENU (Rotacija) na kontrolnom gumbu

Napomene
  • Ne možete rotirati sljedeće vrste slika:

  • Videozapisi

  • Zaštićene fotografije

  • Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći zakrenuti.

  • Ovisno o softveru, podatak o zakrenutosti slike možda neće biti dostupan prilikom pregledavanja slika na računalu.