Promjena postavki fotoaparata

Postavke možete promijeniti na zaslonu [Postavke].
  1. Pritisnite gumb MENU da biste prikazali zaslon izbornika.

  1. Odaberite (Postavke) s na kontrolnom gumbu, a zatim pritisnite za prikaz zaslona za postavljanje.

  1. Odaberite željenu kategoriju koristeći ///, a zatim pritisnite za prikaz zaslona za postavljanje.

  1. Odaberite željenu postavku, a zatim pritisnite .

Napomene
  • [Postavke Snimanja] pojavljuju se samo kad se prikaz postavki otvori iz načina snimanja.

  • [Alati za Memorijsku Karticu] pojavljuje se samo prilikom umetanja memorijske kartice u fotoaparat, dok se [Alati za Unutrašnju Memoriju] pojavljuje samo kad memorijska kartica nije umetnuta.