Digitalni zum

Odabire način digitalnog zuma. Pomoću optičkog zuma fotoaparat uvećava sliku (do 21×). Za veća uvećanja koristit će ili inteligentni ili precizni digitalni zum.
  1. Postavite fotoaparat u način rada za snimanje.

  1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Digitalni zum] željeni način rada


Pametno ()
Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem se neće izobličiti, ovisno o veličini slike (inteligentni zum).

Preciznost ()
Uvećava slike svih veličina sa skalom uvećanja od približno 42×, uključujući optički zum 21×. Imajte na umu, međutim, da će se kvaliteta slike pogoršati kad se premaši skala optičkog zuma (precizni digitalni zum).

Isključeno
Bez digitalnog zuma.

Napomene
  • Funkcija digitalnog zuma nije dostupna u sljedećim slučajevima:

  • U načinu Panoramskog snimanja

  • Kad je aktivirana funkcija snimanja osmijeha.

  • Kad je [Samookidač] postavljen na [Autoportret: 1 osoba] ili [Autoportret: 2 osobe].

  • Inteligentni zum nije dostupan kad je veličina slike podešena na [16M] ili [16:9(12M)].

  • Funkcija otkrivanja lica nije dostupna kad se koristi digitalni zum.

Raspon ukupnog zuma kada se koristi inteligentni zum (uključujući optički zum 21×)

Podržani omjeri uvećanja razlikuju se ovisno o veličini slike.

Veličina
Ukupna skala uvećanja
10M
Približno 26×
5M
Približno 36×
VGA
Približno 150×
16:9(2M)
Približno 50×