Upoz. o zatv. očima

Kada se snimi slika lica sa zatvorenim očima dok je uključeno otkrivanje lica, prikazat će se poruka »Otkriven treptaj«.
  1. Postavite fotoaparat u način rada za snimanje.

  1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Upoz. o zatv. očima] željeni način rada


Autom.
Prikazuje / sakriva poruku »Otkriven treptaj«.

Isključeno