Zapis datuma

Postavlja hoće li na fotografiji biti prikazan datum snimanja.
  1. Postavite fotoaparat u način rada za snimanje.

  1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Zapis datuma] željeni način radaUključeno ()
Zapisuje datum snimanja.
Kad je odabrano [Uključeno], oznaka pojavit će se u donjem desnom dijelu zaslona za vrijeme snimanja.
Međutim, u nekim načinima snimanja u kojima se na slike ne mogu zapisati datumi, nestat će oznaka .
Isključeno
Ne zapisuje datum snimanja.

Napomene
  • Datume ne možete zapisati u sljedećim situacijama:

  • U načinu Snimanje filma

  • U načinu Panoramskog snimanja

  • U načinu kontinuiranog snimanja

  • U jednostavnom načinu rada

  • Nakon što fotografije snimite s datumom, datum sa slika ne možete izbrisati.

  • Datumi se dvaput ispisuju ako fotoaparat postavite tako da datume prilikom ispisa postavi na sliku.

  • Zapisano vrijeme slike ne može biti postavljeno na sliku.