Zvučni signal

Odabire zvučne signale koji prate rad fotoaparata.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Zvučni signal] željeni način radaZatvarač
Uključuje zvučni signal kod otvaranja zaslona prilikom okidanja.
Uključeno
Uključuje zvučni signal/zvuk otvarača kad pritisnete okidač/kontrolni gumb.

Isključeno
Isključuje zvučne signale.