Postav. USB povez.

Odabire USB način rada pri povezivanju fotoaparata na računalo ili USB uređaj koristeći namjenski USB kabel (isporučen).
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Postav. USB povez.] željeni način rada


Mass Storage
Uspostavlja vezu za prijenos velikih količina podataka između fotoaparata i računala ili drugog USB uređaja.

PTP/MTP
Kad spojite fotoaparat s računalom pokrenut će se Čarobnjak za automatsku reprodukciju i slike iz mape za snimanje fotoaparata bit će kopirane u računalo. (sa sustavom Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)

Napomena
  • Kad se [Postav. USB povez.] postavi na [PTP/MTP] ne možete izvoziti videozapise na računalo. Za izvoz videozapisa na računalo postavite [Postav. USB povez.] na [Mass Storage].