LUN Postavka

Podešava način prikaza za medij snimanja koji se prikazuje na zaslonu računala ili drugom monitoru, ako je fotoaparat povezan s računalom ili AV komponentom pomoću USB veze.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [LUN Postavka] željeni način rada


Više
Prikazuju se slike na memorijskoj kartici i slike u unutarnjoj memoriji. Ovu postavku odaberite kada povezujete fotoaparat s računalom.

Jedno
Ako je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat, prikazuju se slike na memorijskoj kartici. Ako nije umetnuta, prikazuju se slike u internoj memoriji. Odaberite ovu postavku u slučajevima da nisu prikazane slike ni na memorijskoj kartici, niti u unutarnjoj memoriji, ako je fotoaparat povezan s nekim drugim uređajem osim računala.

Napomena
  • Postavite [LUN Postavka] na [Više] prilikom instalacije »PlayMemories Home«.