Preuzimanje glazbe

Možete koristiti »Music Transfer« za promjenu pozadinske glazbe.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Preuzimanje glazbe]

Prikazuje se poruka »Povezivanje s računalom.«.
  1. Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala, zatim pokrenite »Music Transfer«.

  1. Za promjenu glazbenih datoteka slijedite upute na zaslonu.