Eye-Fi

Određuje hoće li se koristiti funkcija učitavanja Eye-Fi kartice (dostupna u maloprodaji), ako uz fotoaparat koristite Eye-Fi karticu. [Eye-Fi] će se prikazati jedino ako je Eye-Fi kartica umetnuta u fotoaparat.
 1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Eye-Fi] željeni način rada


Uključeno
Koristi funkciju učitavanja.
Ikona Eye-Fi načina prikaza na zaslonu promijenit će se ovisno o načinu komunikacije Eye-Fi kartice.
Eye-Fi kartica je na čekanju. Nema nijedne slike za slanje.
Eye-Fi kartica je na čekanju za učitavanje.
Eye-Fi kartica je u načinu spajanja.
Eye-Fi kartica učitava slike.
Došlo je do pogreške.

Isključeno
Ne koristi funkciju učitavanja.

Napomene
 • Od kolovoza 2012. Eye-Fi kartice prodaju se u SAD-u, Kanadi, Japanu te nekim zemljama Europske unije.

 • Za više informacija o Eye-Fi kartici, izravno kontaktirajte proizvođača ili distributera Eye-Fi kartica.

 • Eye-Fi kartice smiju se koristiti samo u zemljama i regijama u kojima su kupljene. Možete snositi odgovornost zbog lokalnih ograničenja.

 • Eye-Fi kartica ima funkciju bežične LAN mreže. Nemojte umetati Eye-Fi karticu na mjestima gdje je bežična LAN mreža zabranjena, npr. u zrakoplovu. Ako je Eye-Fi kartica umetnuta, postavite [Eye-Fi] na [Isključeno]. Ako funkciju učitavanja Eye-Fi kartice postavite na [Isključeno], na zaslonu će se prikazati .


Prijenos slika pomoću Eye-Fi kartice

 1. Podesite postavke za pristupnu točku bežične LAN mreže ili postavke smjera prijenosa Eye-Fi kartice.

Detalje potražite u uputama za rukovanje priloženim uz Eye-Fi karticu.
 1. Nakon podešavanja postavki umetnite Eye-Fi karticu u fotoaparat i snimite slike.

Snimljene slike automatski se prenose putem bežične LAN mreže do računala i sl.
Napomene
 • Tijekom učitavanja slika funkcija [Ušteda energije] nije dostupna.

 • Ako se prikaže ikona (pogreška), izbacite i ponovno umetnite Eye-Fi karticu, ili isključite pa ponovno uključite fotoaparat. Ako je ikona (pogreška) i dalje prikazana, Eye-Fi kartica je možda oštećena. Za detalje, kontaktirajte Eye-Fi, Inc.

 • Komunikacija bežičnom LAN mrežom može se prekinuti zbog drugih komunikacijskih uređaja. Ako prijem podataka nije dovoljno dobar, približite fotoaparat pristupnoj točki.

 • Neke Eye-Fi kartice imaju »Endless Memory Mode«. Ovaj proizvod ne podržava »Endless Memory Mode«. Provjerite je li na Eye-Fi kartici koju ćete umetnuti u ovaj proizvod isključeno »Endless Memory Mode«. Pojedinosti o postavljanju načina »Endless Memory Mode« potražite u uputama za uporabu isporučenima s Eye-Fi karticom.