Format

Formatira memorijsku karticu ili internu memoriju. Kad prvi put s ovim fotoaparatom koristite memorijsku karticu preporučljivo je formatirati karticu pomoću fotoaparata da bi se osigurale stabilne performanse memorijske kartice prije snimanja. Imajte na umu da formatiranje trajno briše sve podatke na memorijskoj kartici te se oni ne mogu vratiti. Bitne podatke spremite na računalo i sl.
  1. MENU (Postavke) (Alati za Memorijsku Karticu) ili (Alati za Unutrašnju Memoriju) [Format] [OK]

Napomena
  • Napominjemo da formatiranje nepovratno briše sve podatke uključujući i zaštićene slike.