Izbr. mapu za snim.

Briše mapu za snimanje slika na memorijskoj kartici.
  1. MENU (Postavke) (Alati za Memorijsku Karticu) [Izbr. mapu za snim.]

  1. Odaberite mapu koristeći / na kontrolnom gumbu.

  1. [OK]

Napomene
  • Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.

  • Ako naredbom [Izbr. mapu za snim.] izbrišete mapu koja je postavljena kao mapa za snimanje, automatski se odabire mapa s najvećim brojem kao nova mapa za snimanje.

  • Ako mapa sadrži zaštićene slike, ostale slike koje nisu zaštićene se brišu, a mapa ostaje.

  • Ako mapa sadrži datoteke koje se ne mogu reproducirati na fotoaparatu, ne možete izbrisati mapu.