Kopiranje

Kopira sve slike s interne memorije na memorijsku karticu.
  1. U fotoaparat umetnite memorijsku karticu dostatnog kapaciteta.

  1. MENU (Postavke) (Alati za Memorijsku Karticu) [Kopiranje] [OK]

Napomene
  • Provjerite napunjenost baterije. U suprotnom, baterija se može potrošiti kada pokušavate kopirati datoteke slika, što će onemogućiti kopiranje i moguće je oštećenje podataka.

  • Slike se ne mogu pojedinačno kopirati.

  • Izvorne slike u unutarnjoj memoriji ostaju u njoj čak i nakon kopiranja. Da biste izbrisali sadržaje interne memorije nakon kopiranja uklonite memorijsku karticu, a zatim formatirajte internu memoriju ([Format] u alatu [Alati za Unutrašnju Memoriju]).

  • Stvara se nova mapa na memorijskoj kartici i svi će se podaci kopirati na nju. Ne možete kopirati u mapu odabranu po vašoj želji.