»PlayMemories Home« (Windows)

U nastavku se nalaze primjeri dostupnih funkcija ako koristite »PlayMemories Home«.
  • »PlayMemories Home« omogućuje vam uvoz slika snimljenih fotoaparatom za prikaz na računalu. Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala i kliknite [Import].

  • Slike pohranjene na računalu možete prikazati po datumu snimanja u prikazu kalendara.

  • Slike možete pohraniti i ispisati s datumom.

  • Možete ispraviti greške na fotografijama (ispravak efekta crvenih očiju itd.) te promijeniti datum i vrijeme snimanja.

  • Slike možete prenijeti na mrežnu uslugu. (Potrebna je veza s internetom.) (Expanded Feature)

  • Za ostale pojedinosti pogledajte (PlayMemories Home Help Guide).

Expanded Feature
Sa softverom »PlayMemories Home (Lite Version)«, dostupne su osnovne funkcije, kao što je uvoz slika na računalo i njihov prikaz po datumu snimanja u kalendaru, itd. Da biste iskoristili prednosti raznih funkcija »PlayMemories Home«, spojite se na internet i instalirajte »Expanded Feature«.
Napomena
  • Mac ne podržava »PlayMemories Home«. Za reprodukciju slika na sustavu Mac, koristite aplikacije koje su instalirane na vašem računalu.