Instalacija programa »PlayMemories Home« (Windows)

 1. Umetnite dovoljno napunjene baterije u fotoaparat.

 1. Uključite fotoaparat i računalo i spojite fotoaparat na računalo pomoću namjenskog USB kabela (isporučen) (A).

 1. [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) [PMHOME] dvaput kliknite [PMHOME.EXE].

 1. Za dovršenje instalacije slijedite upute na zaslonu.
  Nakon završene instalacije, program »PlayMemories Home (Lite Version)« će se pokrenuti.

 • Prikazat će se vodič za instalaciju programa »Expanded Feature«. Nastavite s instalacijom prateći upute.

 • Potrebna je veza s internetom za instalaciju programa »Expanded Feature«. Ako pokrenete program bez instaliranih ovih funkcija, prikazat će se vodič za instalaciju, ako kliknete funkciju koja se može koristiti jedino s programom »Expanded Feature«.

 • Za pojedinosti o programu »PlayMemories Home«, pogledajte (PlayMemories Home Help Guide) ili sljedeću PlayMemories Home stranicu podrške (samo na engleskom):
  http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Napomene
 • Prijavite se kao administrator.

 • Pritisnite MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [LUN Postavka] na [Više].

 • Pritisnite MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Postav. USB povez.] na [Mass Storage].

 • Možda ćete morati ponovno pokrenuti računalo. Kad se pojavi poruka da potvrdite ponovno pokretanje računala, učinite to slijedeći upute na zaslonu.

 • DirectX je možda već instaliran, ovisno o sistemskoj konfiguraciji vašeg računala.

 • Mac ne podržava »PlayMemories Home«. Za reprodukciju slika na sustavu Mac, koristite aplikacije koje su instalirane na vašem računalu.

 • Ako je program »PlayMemories Home« već instaliran na vašem računalu, priključite fotoaparat na računalo te registrirajte svoj fotoaparat u »PlayMemories Home«. Aktiviraju se dostupne funkcije.

 • Ako je program »PMB (Picture Motion Browser)« već instaliran na vašem računalu, program »PlayMemories Home« će se instalirati preko njega. Neke funkcije programa »PMB« možda neće biti dostupne.

Pokretanje programa »PlayMemories Home« (Windows)

 1. Dvaput kliknite (PlayMemories Home) na radnoj površini.

 • Da biste pokrenuli program »PlayMemories Home« iz izbornika Start, odaberite [Start] [All Programs] (PlayMemories Home).

Pristup programu »PlayMemories Home Help Guide« (Windows)

 1. Dvaput kliknite (PlayMemories Home Help Guide) na radnoj površini.

 • Da biste pokrenuli program »PlayMemories Home Help Guide« iz izbornika Start, odaberite [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] [PlayMemories Home Help Guide].