Povezivanje fotoaparata s računalom

  1. Stavite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat, a zatim pritisnite (Reprodukcija).

  1. Spojite fotoaparat na računalo pomoću namjenskog USB kabela (isporučen) (A).

Povezana tema