Uvoz slika na računalo

»PlayMemories Home« omogućuje vam jednostavan uvoz slika.
Podrobnije informacije o funkcijama programa »PlayMemories Home« pronaći ćete u »PlayMemories Home Help Guide«.

Uvoz slika na Windows računalo bez programa »PlayMemories Home«

Kad se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računala pojavi čarobnjak za automatsku reprodukciju, kliknite [Open folder to view files] [OK] [DCIM] ili [MP_ROOT] kopirajte željene slike na računalo.

Uvoz slika na Mac računalo bez programa »PlayMemories Home«

Spojite fotoaparat na vaše Mac računalo. Dvaput kliknite na novonastalu ikonu na radnoj površini mapa u koju se pohranjuju slike koje želite uvesti je pohranjena. Zatim dovucite i ispustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska.
Napomena
  • Pritisnite MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Postav. USB povez.] na [Mass Storage].