Pregledavanje slika

Nije moguće reproducirati slike.
  • Pobrinite se da memorijska kartica bude gurnuta do kraja u fotoaparat.

  • Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.

  • Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.

  • Fotoaparat je u USB načinu rada. Izbrišite USB vezu. [Pojedinosti]

  • Koristite »PlayMemories Home« za reprodukciju slika pohranjenih na računalo ovim fotoaparatom. Koristite aplikaciju koju podržava sustav Mac za reprodukciju slika na sustavu Mac.

Datum i vrijeme nisu prikazani.
  • Zaslon je podešen samo za prikaz slika. Pritisnite gumb (Postavljanje prikaza) za prikaz informacija. [Pojedinosti]

Ne mogu se reproducirati slike u indeksnom načinu.
  • Fotoaparat je postavljen na jednostavan način rada. Otkažite jednostavan način snimanja.

Ne čuje se glazba tijekom prezentacije.
  • Glazbu prenesite u fotoaparat pomoću softvera »Music Transfer«. [Pojedinosti]

  • Dijaprojekcija se reproducira uz [Kontinuirana Reprodukcija]. Odaberite [Dijaprojekcija s glazbom] i reproducirajte.

Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
  • Provjerite [Videoizlaz] da biste vidjeli je li izlazni video signal s fotoaparata podešen na sustav boja TV prijemnika. [Pojedinosti]