Računala

Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
 • Kada su baterije gotovo prazne, umetnite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije (prodaju se zasebno).

 • Postavite [Postav. USB povez.] na [Mass Storage]. [Pojedinosti]

 • Koristite namjenski USB kabel (isporučeno).

 • Isključite USB kabel iz računala i iz fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.

 • Isključite svu opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša s USB priključnica računala.

 • Spojite fotoaparat izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih uređaja.

Ne možete uvesti slike.
 • Ispravno spojite fotoaparat i računalo pomoću USB veze. [Pojedinosti]

 • Ako snimate slike memorijskom karticom koju je formatiralo računalo, možda nećete moći uvesti slike na računalo. Snimajte pomoću memorijske kartice koju je formatirao fotoaparat. [Pojedinosti]

Nakon uspostavljanja USB veze program »PlayMemories Home« ne pokreće se automatski.
 • Uspostavite USB nakon što uključite računalo.

Računalo ne može reproducirati slike.
 • Ako koristite »PlayMemories Home«, pogledajte »PlayMemories Home Help Guide«. [Pojedinosti]

 • Obratite se proizvođaču računala ili softvera.

Reprodukciju videozapisa na računalu prate smetnje slike i zvuka.
 • Videozapis se reproducira izravno iz unutarnje memorije ili memorijske kartice. Videozapis uvezite na svoje računalo pomoću softvera »PlayMemories Home« i reproducirajte ga. [Pojedinosti]

Slike prethodno prebačene na računalo ne mogu se pregledavati na fotoaparatu.
 • Izvezite ih u mapu koju fotoaparat prepoznaje, kao što je »101MSDCF«, a zatim reproducirajte u Prikazu po mapi. [Pojedinosti]

 • Registrirajte sliku u datoteci slikovne baze podataka i reproducirajte je kao [Prikaz datuma]. [Pojedinosti]