Ostalo

Objektiv je zamagljen.
  • U objektivu je došlo do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i pričekajte oko sat vremena prije ponovne uporabe.

Fotoaparat se isključuje dok je objektiv izvučen.
  • Umetnite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije (prodaju se zasebno).

  • Nepomični objektiv nemojte gurati silom.

Nakon duže uporabe fotoaparat se zagrijava.
  • To nije kvar.

Prikaz za podešavanje vremena pojavljuje se nakon uključivanja fotoaparata.
  • Unutarnja pričuvna baterija koja se može puniti prazna je. Umetnite nove napunjene baterije i nemojte uključivati fotoaparat 24 sata.

Datum i vrijeme nisu točni.
  • Područje je postavljeno na lokaciju koja nije vaša trenutačna lokacija. Promijenite postavku opcijom MENU (Postavke) [Postavke Sata] [Postavka područja]. [Pojedinosti]