Poruke

U slučaju pojave sljedećih poruka, slijedite navedene upute.
 • Baterije su gotovo prazne. Umetnite nove baterije ili napunjene nikal-metal hidridne baterije (prodaju se zasebno). Ovisno o uvjetima upotrebe ili o tipu baterije, indikator može zasvijetliti iako još uvijek ima 5 do 10 minuta preostalog vremena baterije.

Pogreška sustava. Ponovno uključite uređaj.
 • Isključite i uključite fotoaparat.

Aparat se pregrijava Pustite da se ohladi
 • Fotoaparat se zagrijao. Fotoaparat će se vjerojatno sam isključiti ili neće biti moguće snimanje videozapisa. Odložite fotoaparat na hladno mjesto dok mu se temperatura ne spusti.

Pogreška u internoj memoriji
 • Isključite i uključite fotoaparat.

Ponovno umetnite memorijsku karticu.
 • Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu. [Pojedinosti]

 • Utor memorijske kartice je prljav.

 • Memorijska kartica je oštećena.

Vrsta memorijske kartice nije podržana.
 • Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu. [Pojedinosti]

Prelivanje bafera. Zapis na mediju nije završen na vrijeme.
 • Ako koristite memorijsku karticu na koju ste više puta snimali i brisali snimljeno ili koja je formatirana na drugom fotoaparatu, zapisivanje podataka može biti presporo. Prvo u računalu napravite sigurnosnu kopiju podataka na kartici, a zatim ponovo formatirajte karticu prije upotrebe. [Pojedinosti]

 • Brzina zapisivanja memorijske kartice koju koristite nije dovoljna za snimanje videozapisa. Koristite »Memory Stick PRO-HG Duo«, »Memory Stick PRO Duo« (Mark2), ili SD karticu (klasu 4 ili bržu).

Internu memoruju nije moguće prepoznati. Formatirajte je i upotrebite ponovno.
Memorijsku karticu nije moguće prepoznati. Formatirajte je i upotrebite ponovno.
Memorijska kartica je blokirana. Proverite zarez.
 • Koristite memorijsku karticu s prekidačem zaštite od zapisivanja koji je postavljen u položaj LOCK. Prebacite prekidač u položaj za snimanje.

Ova memorijska kartica je samo za čitanje.
 • Fotoaparat ne može snimiti ili izbrisati slike na memorijskoj kartici.

Nema slika
 • U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.

 • Nema slika koje se mogu reproducirati iz mape memorijske kartice.

Nema fotografija
 • Odabrana mapa ili datum ne sadrže datoteku koja se može reproducirati u prezentaciji.

Pronađena je datoteka koja nije prepoznata
 • Pokušali ste izbrisati mapu koja sadrži datoteku koja se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu. Izbrišite datoteku na računalu, a zatim izbrišite mapu.

Pogreška u mapi. Snimanje u odabranu mapu nije moguće. Odaberite drugu mapu.
 • Mapa s brojem čije su prve tri znamenke iste već postoji na memorijskoj kartici (na primjer: 123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite drugu mapu [Pojedinosti] ili stvorite novu [Pojedinosti].

Stvaranje dodatnih mapa nije moguće
 • Mapa čiji naziv počinje s »999« postoji na memorijskoj kartici. U tom slučaju ne možete izrađivati mape.

Zaštićena mapa.
 • Pokušali ste izbrisati mapu koja je na računalu zaštićena tako da se može samo čitati.

Datoteka se ne može prikazati
 • Došlo je do pogreške kod reprodukcije slike.
  Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.

Mapa samo za čitanje
 • Odabrali ste mapu koja se ne može postaviti kao mapa za snimanje na ovom fotoaparatu. Odaberite drugu mapu. [Pojedinosti]

Datoteka zaštićena
Veličina slike prekoračila je ograničenje
 • Pokušali ste reproducirati sliku veličine koju ovaj fotoaparat ne može reproducirati.

Nije moguće otkriti lice za retuširanje
 • Ovisno o slici, retuširanje možda neće biti moguće.

(Indikator vibracija)
 • Fotoaparat je osjetljiviji na pomicanje u uvjetima nedovoljnog osvjetljenja. Koristite bljeskalicu ili pričvrstite fotoaparat na tronožac.

Ova memorijska kartica ne podržava 1280x720 (fina).
Ova memorijska kartica ne podržava 1280x720 (standardna).
 • Za snimanje videozapisa preporučuje se upotreba memorijske kartice od 1 GB ili više.

Isključite napajanje i ponovo ga uključite
 • Problem s objektivom.

Najveći broj slika već je odabran.
 • Kad koristite [Višestruke slike] možete odabrati do 100 datoteka.

 • Oznake (Nalog za ispis) možete dodati na najviše 999 datoteka.

Pogreška pri reprodukciji glazbe
 • Izbrišite glazbenu datoteku ili je zamijenite normalnom glazbenom datotekom.

 • Izvršite naredbu [Isprazni glazbu], a zatim preuzmite novu glazbenu datoteku.

Pogreška pri formatiranju glazbe
 • Izvršite naredbu [Isprazni glazbu].

Postupak se ne može izvršiti na datotekama koje nisu podržane.
 • Nije moguća obrada niti primjena drugih funkcija uređivanja na slikovne datoteke prethodno obrađene na računalu ili snimljene drugim fotoaparatima.

Priprema datoteke slikovne baze podataka. Molimo pričekajte.
 • Fotoaparat vraća informacije o datumu itd. u slučajevima kad su slike izbrisane na računalu itd.

 • Potrebna datoteka slikovne baze podataka stvara se nakon formatiranja memorijske kartice.

 • Broj slika premašuje broj za koji fotoaparat može upravljati datumom u datoteci baze podataka. Za registriranje dodatnih slika u datoteci slikovne baze podataka ispraznite [Prikaz datuma].

 • Nije moguće snimanje u datoteku slikovne baze podataka ni reprodukcija kad se koristi [Prikaz datuma]. Koristite softver »PlayMemories Home« za izradu sigurnosne kopije svih slika na računalo kao i za formatiranje memorijske kartice.

Pogreška datoteke slikov. baze podat. Podatke je nemoguće povratiti
 • Uvezite sve slike na računalo koristeći »PlayMemories Home«, a zatim formatirajte memorijsku karticu. [Pojedinosti]
  Za ponovno pregledavanje slika na fotoaparatu, izvezite uvezene slike u fotoaparat koristeći »PlayMemories Home«.

Funkcija snimanja nije dostupna zbog povišene interne temperature.
 • Fotoaparat se zagrijao. Fotoaparat ne može snimati slike dok se ne smanji temperatura.

Snimanje je zaustavljeno zbog povišene temperature fotoaparata.
 • Snimanje je zaustavljeno uslijed porasta temperature tijekom snimanja videozapisa. Pričekajte dok se temperatura ne spusti.