Baterije

O bateriji

 • Izbjegavajte grubosti, rastavljanje, izmjene, fizičke udare ili udarce uslijed lupanja, ispuštanja ili gnječenja baterije.

 • Ne upotrebljavajte iskrivljenu ili oštećenu bateriju.

 • Ne kombinirajte rabljene i nove baterije ili različite vrste baterija.

 • Izvadite baterije iz fotoaparata kada ga nećete upotrebljavati duže vrijeme ili ako su baterije prazne.

 • Alkalne baterije nije moguće puniti.

 • Performanse baterije bitno se razlikuju ovisno o proizvođaču i vrsti baterije, a u nekim slučajevima bateriju mogu trajati vrlo kratko. To je posebno slučaj na niskim temperaturama pa stoga nećete moći fotografirati pri temperaturama nižim od 5°C.

 • Ne kombinirajte nove i stare baterije.

 • Zbog značajki alkalnih baterija postoji velika razlika između raspoloživog vremena snimanja i reprodukcije. Zato se fotoaparat može isključiti dok je objektiv izvučen kada upotrijebite prekidač načina rada. U tom slučaju baterije zamijenite novima.

O preostalom kapacitetu baterije

A: Visoki
B: Niski
 • Na zaslonu se pojavljuje indikator preostalog kapaciteta baterije.

 • Točan preostali kapacitet baterije pojavljuje se za približno jednu minutu.

 • Indikator preostalog kapaciteta možda neće biti točan u nekim okolnostima.

 • Kad je [Ušteda energije] postavljen na [Standardno] ili [Maksimum], ako ne koristite fotoaparat određeno vrijeme dok je napajanje uključeno zaslon se zatamnjuje, a fotoaparat se automatski isključuje (funkcija automatskog isključivanja).

Baterije koje možete i koje ne možete rabiti sa svojim fotoaparatom

U donjoj tablici označava bateriju koju možete upotrijebiti, dok označava one koje ne možete.

Vrsta baterije
Isporučena
Podržana
Punjiva
LR6 (veličine AA) alkalne baterije*
HR15/51: HR6 (veličina AA) nikal-metal hidridne baterije*
Litijske baterije
Manganske baterije
Ni-Cd baterije

* Prije upotrebe baterije pročitajte mjere opreza za svaku vrstu.

Za nepodržane baterije nije moguće jamčiti radne performanse ako dođe do pada napona ili drugih problema uzrokovanih značajkama baterije.

O Ni-MH baterijama (prodaju se zasebno)

 • Ne gulite vanjske pečate i ne oštećujte baterije. Ne upotrebljavajte baterije čiji su pečati djelomično ili potpuno uklonjeni, ili baterije koje su na bilo koji način rasječene. Može doći do curenja, eksplozije, zagrijavanja baterije ili mogu uzrokovati opekline ili ozljede. Mogu uzrokovati kvar punjača baterije.

 • Ni-MH baterije ne nosite i ne odlažite pomoću metalnih objekata. Metalni objekti mogu dovesti do kratkog spoja sa + i − polovima te tako uzrokovati zagrijavanje ili požar.

 • Ako su polovi Ni-MH baterije prljavi, baterije se možda neće pravilno puniti. Obrišite ih suhom krpom itd.

 • U trenutku kupnje ili ako Ni-MH baterije nisu dugo upotrebljavane, možda neće biti potpuno napunjene. To je uobičajeno za ovu vrstu baterije i nije neispravnost. Ako se to dogodi, problem ćete riješiti potpunim pražnjenjem i punjenjem baterija u nekoliko navrata.

 • Ako ponovno napunite Ni-MH baterije prije nego što ih potpuno ispraznite, upozorenje o slaboj bateriji može se prikazati prije nego što očekujete. To se zove »memorijski efekt«*. Ako se ovaj problem pojavi, riješit ćete ga tako da baterije punite tek nakon što ste ih u potpunosti ispraznili.

* »Memorijski efekt« – situacija u kojoj dolazi do privremenog smanjenja kapaciteta baterije.
 • Da biste potpuno ispraznili baterije, pokrenite automatski prikaz fotografija na fotoaparatu i ostavite da se reproduciraju dok se baterije ne istroše.

 • Ne kombinirajte nove i rabljene baterije.

 • Pazite da se baterija ne navlaži. Baterija nije vodootporna.