Broj fotografija

(Jedinice: Slike)

Veličina
Unutarnja memorija
Memorijska kartica formatirana na ovom fotoaparatu
Oko 55 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
16M
8
265
530
1050
2100
4300
10M
12
400
800
1600
3200
6400
5M
17
580
1150
2300
4650
9300
VGA
350
11500
23500
47000
94000
185000
16:9(12M)
9
330
660
1300
2600
5250
16:9(2M)
54
1800
3650
7300
14500
29000

Napomene
  • Ako je broj slika koje se mogu snimiti veći od 9.999, pojavljuje se indikator »>9999«.

  • Kad se na ovom fotoaparatu prikazuje slika snimljena drugim fotoaparatom, slika možda neće biti prikazana u pravoj veličini.