Dostupno vrijeme snimanja videozapisa

U donjoj tablici su navedene približne vrijednosti maksimalnih vremena snimanja. Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve videozapise.
(h (sat), m (minuta))

Kakvoća/veličina
Unutarnja memorija
Memorijska kartica formatirana na ovom fotoaparatu
Oko 55 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1280x720(kvalitetno)
25m
(20m)
50m
(45m)
1h 45m
(1h 35m)
3h 40m
(3h 10m)
7h 20m
(6h 20m)
1280x720(standardno)
35m
(30m)
1h 10m
(1h 5m)
2h 20m
(2h 20m)
4h 40m
(4h 40m)
9h 25m
(9h 20m)
VGA
2m
(2m)
1h 5m
(1h 5m)
2h 15m
(2h 10m)
4h 40m
(4h 25m)
9h 20m
(8h 50m)
18h 45m
(17h 45m)

Broj u ( ) predstavlja minimalno dostupno vrijeme snimanja.
Kontinuirano snimanje može trajati približno 29 minuta u jednom navratu. Maksimalna veličina datoteke videozapisa iznosi približno 2 GB.
Napomene
  • Dostupno vrijeme snimanja videozapisa varira jer je fotoaparat opremljen značajkom VBR (Variable Bit Rate - promjenjiva brzina u bitovima) koja automatski podešava kvalitetu slike, ovisno o sceni snimanja. Ako snimate objekte koji se brzo kreću, slika je jasnija, a vrijeme snimanja kraće jer je za snimanje potrebno više memorije. Dostupno vrijeme za snimanje također varira ovisno o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama veličine slike.

  • Ne možete snimati videozapise u unutarnju memoriju ako je veličina videozapisa [1280x720(kvalitetno)] ili [1280x720(standardno)].