O TV sustavima boje

Ako želite reproducirati slike na TV zaslonu morate imati TV prijemnik s ulaznom video priključnicom i kabelom za višestruku namjenu. Sustav boja TV prijemnika mora odgovarati sustavu boja digitalnog fotoaparata. Za sustav boja u zemlji ili regiji u kojoj koristite svoj fotoaparat pogledajte sljedeći popis.

NTSC sustav
Bahami, Bolivija, Kanada, Središnja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.

PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Hrvatska, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong, Mađarska, Indonezija, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Turska, Velika Britanija, Vijetnam, itd.

PAL-M sustav
Brazil

PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj

SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Grčka, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.