Zoomen (stilstaande beelden)

Beelden vergroten tijdens het opnemen.
 1. Stel de camera in op de opnamefunctie.

 1. MENU 3 [Functie van C-knop], [Funct. van AEL-knop], [Functie van linkerknop], [Functie van rechterknop] of [Funct. van omlaag-knop] [Intell. teleconv./zoom]

 1. MENU 3 [Intell. teleconv./zoom] [Zoom]

 1. MENU 2 [Helder Beeld Zoom] gewenste functie

 1. Druk op de knop waaraan de functie is toegewezen.

 1. Selecteer de vergroting met/ op het besturingswiel.

 • Om de vergroting in grotere stappen in te stellen, drukt u op /.

 1. Druk op op het besturingswiel om terug te keren naar het opnamescherm en druk daarna op de ontspanknop om het beeld op te nemen.

Beschikbare zoomfuncties

De camera bereikt een hoge zoomvergroting door zoomfuncties te combineren. Het pictogram en de zoombalk op het scherm veranderen aan de hand van de zoomfunctie die u gebruikt.
Zoombereik
A: () Zoomen met de oorspronkelijke beeldkwaliteit
Als [Beeldformaat] is ingesteld op iets anders dan [L], kunt u stilstaande beelden opnemen zonder verslechtering in de oorspronkelijke beeldkwaliteit door de beelden bij te snijden.
B: () [Helder Beeld Zoom]
Zoomen met bijna de oorspronkelijke beeldkwaliteit [Details]
C: () [Digitale zoom]
Zoomen met minder dan de oorspronkelijke beeldkwaliteit [Details]


Bediening
Instellingen
A
Zoomen zonder dat de
beeldkwaliteit verslechtert
[Beeldformaat]: Anders dan [L]
[Helder Beeld Zoom]: [Uit]
[Digitale zoom]: [Uit]
B
Heldere beelden
opnemen met [Helder Beeld Zoom]
(bijna oorspronkelijke
beeldkwaliteit)
[Helder Beeld Zoom]: [Aan]
[Digitale zoom]: [Uit]
C
Zoomen naar de
maximale
zoomvergroting
[Helder Beeld Zoom]: [Aan]
[Digitale zoom]: [Aan]
 • [Helder Beeld Zoom] is mogelijk niet beschikbaar in sommige instellingen. [Details]


Zoomvergroting

De ondersteunde zoomvergrotingen verschillen afhankelijk van de instellingen of het beeldformaat. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de beschikbare zoomvergrotingen wanneer [Helder Beeld Zoom] en [Digitale zoom] zijn ingesteld op [Aan], en [Beeldverhouding] is ingesteld op [3:2].

Beeldformaat
Bediening
A: Zoomen per
bereik zonder verslechtering
B: Zoomen met
[Helder Beeld Zoom] [Aan]
C: Zoomen met
maximale
zoomvergroting*
L: 24M
M: 10M
1,5×
6,1×
S: 4.6M
2,3×
4,5×
9,1×

* De maximale zoomvergroting is de totale zoomvergroting die kan worden behaald wanneer de zoomvergroting zonder verslechtering, [Helder Beeld Zoom] en [Digitale zoom] in combinatie worden gebruikt. De maximale zoomvergroting verschilt afhankelijk van de instellingen.
Opmerkingen
 • De standaardinstelling van [Helder Beeld Zoom] is [Uit]. [Details]

 • De standaardinstelling van [Digitale zoom] is [Uit]. Stel [Digitale zoom] in op [Aan] om beelden te vergroten ondanks dat de beeldkwaliteit verslechtert. [Details]

 • De standaardinstelling van [Beeldformaat] is [L]. Om de zoomvergroting te veranderen, verandert u [Beeldformaat]. [Details]

 • De zoomfuncties zijn niet beschikbaar tijdens het opnemen in de volgende situaties:

 • In de functie [Panorama d. beweg.]

 • Wanneer de lach-sluiterfunctie is ingeschakeld

 • Als [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW] of [RAW en JPEG]

 • De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet wanneer u de zoomfuncties gebruikt.