Slim automatisch

Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen terwijl de instelling automatisch wordt aangepast.
 1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Automatische modus).

 1. Druk op de Fn-toets en selecteer (Slim automatisch) met / op het besturingswiel, en druk daarna op .

 1. Neem op met de ontspanknop.

Scèneherkenning

Scèneherkenning werkt in de functie [Slim automatisch]. In deze functie herkent de camera automatisch de opnameomstandigheden en neemt het beeld automatisch op.
In de scèneherkenningsfunctie verschilt de positie van een pictogram op het scherm, afhankelijk van of de camera een scène of omstandigheid herkent. Als de camera een scène herkent, worden pictogrammen en gidsen, zoals (Portretopname), (Kind), (Nachtportret), (Nachtscène), (Portret m. tegenlicht), (Tegenlichtopname), (Landschap), (Macro), (Spotlight) of (Duister), afgebeeld op de eerste regel. Als de camera een omstandigheid herkent, worden pictogrammen, zoals (statief) en (bewegen), afgebeeld op de tweede regel. De camera kan zowel een scène als omstandigheid herkennen, of slechts een van beide.
Opmerkingen
 • Scèneherkenning werkt niet wanneer u de zoomfuncties gebruikt.

 • Mogelijk worden deze scènes niet herkend, afhankelijk van de omstandigheden.

 • Als de omgeving trillingen doorgeeft aan de camera, ondanks dat de camera op een statief is bevestigd, wordt de instelling (Statief) mogelijk niet herkend.

 • Soms leidt het tot een langere sluitertijd wanneer de omstandigheden (Statief) en (Nachtscène) tegelijkertijd worden herkend. Houd de camera stil tijdens het maken van de opname.

Eigenschappen van de automatische opnamefuncties

In de functie [Superieur automatisch] neemt de camera beelden van een hogere kwaliteit op dan in de functie [Slim automatisch] . De camera neemt ook meerdere beelden op aan de hand van de herkende scène en creëert daarna uit de meerdere beelden een samengesteld beeld (overlay-opname).
In de functie [Autom. programma] kunt u diverse opname-instellingen veranderen, zoals de witbalans en de ISO-instelling.

Opnamefunctie
Wanneer te gebruiken
(Slim automatisch)
 • Gebruik wanneer u wilt dat de camera de opnameomstandigheden automatisch herkent en meerdere beelden continu opneemt.

(Superieur automatisch)
 • Gebruik wanneer u opneemt onder moeilijke omstandigheden, zoals scènes onder zwakke belichting of met tegenlicht.

 • Gebruik wanneer u een beeld van een hogere kwaliteit wilt opnemen dan in de (Slim automatisch) functie.

(Autom. programma)
 • Gebruik wanneer u wilt opnemen met uw eigen opname-instellingen waarbij de belichting (zowel de sluitertijd als het diafragma) automatisch wordt ingesteld.


Opmerkingen
 • In de [Slim automatisch] functie, kan het onmogelijk zijn om scènes onder zwakke belichting of met tegenlicht helder op te nemen.

 • In de [Superieur automatisch] functie duurt het enige tijd om een beeld op te nemen omdat de camera met overlay een beeld samenstelt.

Verwant onderwerp