Superieur automatisch

De camera combineert scèneherkenning en een hoge beeldkwaliteit om de beelden automatisch op te nemen met optimale instellingen.
Voor meer informatie over de scèneherkenningsfunctie, leest u "Scèneherkenning". [Details]
  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Automatische modus).

  1. Druk op de Fn-toets en selecteer (Superieur automatisch) met / op het besturingswiel, en druk daarna op .

  1. Neem op met de ontspanknop.

De camera neemt indien nodig burst-beelden op en legt meerdere beelden over elkaar (overlay). Door de beelden over elkaar te leggen, neemt de camera een beeld op met minder onderwerpbeweging en ruis.
Wat is het verschil tussen de functie [Superieur automatisch] en de functie [Slim automatisch]?
A: Herkende scène
(Nachtscène), (Nachtportret), (Tegenlichtopname), (Portret m. tegenlicht), (Landschap), (Macro), (Portretopname), (Kind), (Spotlight), (Duister)
B: (statief) of (bewegende beelden)
C: (overlay)
Opmerkingen
  • Wanneer de camera met overlay een beeld samenstelt, duurt het opnemen langer.

  • Onder zwakke belichtingsomstandigheden, zoals nachtscènes, stelt u [Flitsfunctie] in op [Flitser uit] om een optimaal effect van de over elkaar liggende beelden te verkrijgen.

  • Als [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW] of [RAW en JPEG], stelt de camera geen beeld samen met overlay.

Verwant onderwerp