Autom. programma

Hiermee kunt u opnemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de diafragmawaarde). U kunt ook de diverse instellingen kiezen op het menu.
  1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Autom. programma).

  1. Neem op met de ontspanknop.

Programmaverschuiving

U kunt de combinatie van diafragmawaarde (F-getal) en sluitertijd veranderen terwijl de belichting hetzelfde blijft wanneer de flitser is ingesteld op [Flitser uit].
  1. Draai de bedieningsknop.

"" op het scherm verandert naar "" en de opnamefunctie verandert naar programmaverschuiving.
  1. Draai de bedieningsknop om de combinatie van diafragmawaarde (F-getal) en sluitertijd te selecteren.

  1. Neem op met de ontspanknop.

Om de programmaverschuiving te annuleren, draait u de besturingsknop om de indicator terug te stellen op "".
Opmerkingen
  • Afhankelijk van de helderheid van de omgeving, is het mogelijk dat de programmaverschuiving niet kan worden gebruikt.

  • Zet de functiekeuzeknop in een andere stand dan "" of schakel de camera uit om de gemaakte instelling te annuleren.

  • Wanneer de helderheid verandert, veranderen tevens de diafragmawaarde (het F-getal) en de sluitertijd terwijl de verschuivingswaarde hetzelfde blijft.

  • Wanneer de instelling [Flitsfunctie] wordt veranderd, wordt de programmaverschuiving geannuleerd.

Verwant onderwerp