Handm. belichting

U kunt opnemen met uw favoriete belichting door de sluitertijd en diafragmawaarde handmatig in te stellen.
 1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Handm. belichting).

 1. Draai de besturingsknop om de sluitertijd in te stellen, en draai de diafragmaring om de diafragmawaarde (het F-getal) te selecteren.

 • Selecteer een sluitertijd tussen 1/4000* seconden en 30 seconden. U kunt ook opnemen in de functie [BULB].

* Bij een diafragmawaarde van F5,6 of hoger. De kortste sluitertijd bij F2,0 is 1/2000 seconde.
 1. Druk op de ontspanknop om het beeld op te nemen.

De sluitertijd en de diafragmawaarde (F-getal) instellen
Het verschil tussen de waarde die u instelt en de juiste belichting zoals beoordeeld door de camera, wordt afgebeeld als de 'gemeten-handmatig'-waarde (MM) op het scherm.
A: Sluitertijd
B: Diafragmawaarde
C: Gemeten-handmatig (MM)
 • Als u de belichtingswaarde instelt in de richting van +, worden de beelden helderder, en in de richting van – worden de beelden donkerder. "0" geeft de juiste belichting aan, zoals geanalyseerd door de camera.

 • Sluitertijden van 0,4 seconde en langer worden aangegeven met [”], bijvoorbeeld 0,4”.

 • Als u de sluitertijd langer maakt, adviseren wij u een statief te gebruiken om camerabeweging te voorkomen.

 • Als u lange sluitertijden selecteert, duurt het verwerken van de beeldgegevens ook langer.

Opmerkingen
 • Als [ISO] is ingesteld op [ISO AUTO] voor de functie [Handm. belichting], verandert de ISO-gevoeligheid automatisch naar de juiste belichting volgens de ingestelde sluitertijd en de diafragmawaarde (het F-getal).

 • Als met uw instellingen geen juiste belichting wordt verkregen, knipperen de indicators van de instelwaarden op het scherm. U kunt in dat geval toch het beeld opnemen, maar wij adviseren u de belichtingsinstellingen aan te passen.

BULB

U kunt geen lichtsporen opnemen met een lange sluitertijd. [BULB] is geschikt voor het opnemen van lichtsporen van bijvoorbeeld vuurwerk.
 • Deze camera is compatibel met een draadontspanner die voldoet aan de norm ISO 6053.

 1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Handm. belichting).

 1. Draai de besturingsknop naar links totdat [BULB] wordt afgebeeld.

 1. Draai de diafragmaring om de diafragmawaarde (het F-getal) te selecteren.

 1. Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.

 1. Houd de ontspanknop ingedrukt gedurende de gehele opname.

Zolang de ontspanknop ingedrukt wordt gehouden, blijft de sluiter geopend.
Opmerkingen
 • Aangezien de sluitertijd lang wordt en er gemakkelijker camerabeweging optreedt, adviseren wij u een statief te gebruiken.

 • Hoe langer de sluitertijd, hoe duidelijker de ruis in het beeld.

 • Na het opnemen wordt de ruisonderdrukking (NR lang-belicht) uitgevoerd gedurende dezelfde tijdsduur waarin de sluiter geopend was. Tijdens de ruisonderdrukking kunt u niet verdergaan met opnemen.

 • Als de functie [Lach-sluiter] of [Auto HDR] is geactiveerd of bij gebruik van [HDR-schilderij] of [Mono. m. rijke tonen] als [Foto-effect], kunt u de sluitertijd niet instellen op [BULB].

 • Als de sluitertijd is ingesteld op [BULB] en u gebruikt [Lach-sluiter], [Auto HDR] of [HDR-schilderij] of [Mono. m. rijke tonen] als [Foto-effect], wordt de sluitertijd tijdelijk ingesteld op 30 seconden.

Handmatige verschuiving

U kunt de combinatie van diafragmawaarde (F-getal) en sluitertijd veranderen terwijl de ingestelde belichting hetzelfde blijft.
 1. Houd de AEL-toets ingedrukt en draai de diafragmaring om de combinatie van diafragmawaarde (F-getal) en sluitertijd te selecteren.

Verwant onderwerp