Scherpst.-volgen

De camera volgt het onderwerp en stelt automatisch scherp, ook wanneer het onderwerp beweegt.
 1. Druk op op het besturingswiel.

Het doelkader wordt afgebeeld.
 1. Plaats het doelkader rond het onderwerp waarop u wilt scherpstellen en druk op .

Het volgen begint.
 1. Druk op de ontspanknop om het beeld op te nemen.

 1. Om het scherpstellen-volgen te annuleren vóór het opnemen, drukt u nogmaals op .

Een gezicht volgen
Als u de scherpstellen-volgfunctie gebruikt terwijl de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, kunt u een gezicht selecteren dat voorrang moet krijgen en dat gezicht in de camera registreren. Zelfs als het geregistreerde gezicht van het scherm verdwijnt, en daarna weer op het scherm terugkeert, stelt de camera weer scherp op het geregistreerde gezicht.
 • Als een bepaald gezicht in het camerageheugen is geregistreerd en u de lach-sluiterfunctie gebruikt, zoekt de camera alleen naar een lach op dat gezicht.

 • Bij het volgen van een gezicht, wordt het lichaam van het onderwerp gevolgd in het geval het gezicht van het onderwerp niet op het scherm wordt weergegeven. U kunt instellen of u voorrang wilt geven aan een gezicht dat wordt gevolg met behulp van [Gezichtsprioriteit volgen]. [Details]

Opmerkingen
 • Scherpstellen-volgen is niet beschikbaar in de volgende situaties:

 • Bij gebruik van de zoomfuncties

 • Als de scherpstellingsfunctieknop in de stand MF (H. scherpst.) of DMF (D. handm. sch.) staat

 • Als [AF-gebied] is ingesteld op [Flexibel punt]

 • Scherpstellen-volgen wordt automatisch geannuleerd wanneer het onderwerp van het scherm verdwijnt of niet kon worden gevolgd. Echter, als het doel van het scherpstellen-volgen een geregistreerd gezicht is, blijft de camera dat gezicht volgen, ook als dat gezicht van het LCD-scherm verdwijnt.

Verwant onderwerp